Możliwość komentowania jest wyłączona.

Przygotowania do nowego sezonu idą pełna parą. Przez wakacje jedni szlifowali technikę na obozach sportowych, pozostali na wakacyjnych treningach z trenerem Marcinem. Chyba wszyscy już tęsknią za reżimem przygotowań do zawodów i sprawdzeniem powakacyjnej formy. Poniżej w pliku znajduje się propozycja planu zawodów na sezon 2014/2015 dla poszczególnych roczników zawodników. Jest to raczej orientacyjny plan powstały na podstawie poprzednich sezonów i nie należy go traktować jako obowiązującego. Będzie on korygowany na bieżąco jak tylko ukażą się zaproszenia na poszczególne zawody. Zawody można uznać za pewne jeśli jest podana dokładna ich data i załączony jest komunikat organizacyjny. Propozycja planu zawodów na … Czytaj dalej


Nowe narzędzie pozwala na sprawdzenie czy swoimi wynikami osiągnąłeś już klasyfikację sportową.